تبلیغات
مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد کرج - عوامل موثر در كارایی اتصال انگشتی در چوب سپیدار
 
مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد کرج
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ابراهیم عبدالوهاب
نظرسنجی
سطح وبلاگ در چه حدی است ؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

عوامل موثر در كارایی اتصال انگشتی در چوب سپیدار

خلاصه

در درون تحقیق بر روی امكان استفاده از چوب سپیدار (clon I - 214) برای تولید پرتو لایه های چسب، نویسندگان بررسی كردند كارایی مكانیكی اتصال انگشتی پایانی كه دارای طول های متفاوت داشت (mm20 وmm 15 و mm5/7). سری آزمایشات انجام شده به منظور تعیین تأثیر پارامتر ها از قبیل دانسیته چوب، اتصال هندسی و مقدار و زمان كاربرد فشار بود. تركیبی از پارامتر هایی كه نتیجه دارند برای شناسایی بهترین كارایی اتصال.

معرفی

سازمان تكنولوژی چوب (ITL) انجام داد ترویج برنامه تحقیقاتی توسط كمیته ملی سپیدار و توسط منطقه Emilia - Romagna به منظور شناسایی جانشین پایانی و استفاده برای چوب سپیدار. درون این تحقیقات قابلیت اطمینان از طول اتصال های انگشتی مختلف در تولیدی از پرتو لایه ای چسب ارزیابی شد. استفاده از چوب لایه ای سپیدار برای هدف ساختاری، حداقل توسط مراحل اروپایی، به تازگی ساخته شده بود. امكان استفاده از تعدادی ابزار همگن، به طور نمادی ترویج داده شد در فرانسه؛ مخصوصاً  تحقیقاتی شد در CTBA در پاریس (CTBA,1980)

clon I - 214، نماینده امروز روی 40% از تولید سپیدار ایتالیایی، در این مطالعه انتخاب شد.

در مرحله بعد، تعدادی از دستگاه های همگن، كمتر گسترده شدند نسبت به I - 214 اما با شخصیت های مكانیكی بهتر و قالب كردن بهتر ورود به سیستم، در نظر گرفته خواهند شد.

هدف از تحقیقات تعیین كردن اثر تعدادی از پارامتر ها و تركیب خودشان در عملكرد مكانیكی اتصال انگشتی چوب سپیدار، پارامتر هایی كه در نظر گرفته شده را دنبال می‌كند.

·        طول اتصال

·        فشار مونتاژ

·        مدت زمان برنامه فشار

·        دانسیته چوب

·        رطوبت چوب

این به منظور شناسایی تركیبی از پارامتر هایی برای بهینه سازی عملكرد اتصال بود.

مواد و روش ها

الوار استفاده شده، بیشتر از 16 درخت، نشان داده شدند به طور تصادفی از چوب ده ساله ی سپیداری كه كاشته شده بود توسط:

 Azienda Riccarda (casale Monferate – AL)در ‘Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura’ از هر درخت اولین دو گردبینه 4 متری دراز، از پایه شروع و در تحقیق استفاده می شوند در تحقیق. این گردبینه‌ها شروع به تغییر می كردند در تخته های نشان داده شده. تبدیل كردن همسوی تخته ها سیستم را نشان می دهد، توسط قطعه جدا شده قبلی. گردبینه‌ی نشان داده شده بعد از خشك كن Klin استفاده می شد به روش پیوسته ی وكیوم در حدود 12% مقادیر رطوبت چوب كه از دست داده بود. سپس دسته بندی ادامه داده می شد برای چند ماه در دمای معمولی و وضعیت رطوبت نسبی، درست برای مجاز كردن تقویت روكش.

نمونه گیری

هر یك تخته كنترل شده و آن تخته هایی كه دارای عیب های فیزیكی مهم از قبیل گره های بزرگ، انحراف زیاد در بافت، در برگیری بافت پوست، حضور شیب و تغییر شكل زیاد افت حجمی، حذف شدند. مواد لازم از هر تخته برای ساختن نمونه های اتصال انگشتی و نمونه های جامد برای كنترل انتخاب شده بودند.

حتی با داشتن تأیید دستور العمل از اثر بخشی اتصال از هر بخش واحد از مواد.

آماده سازی نمونه و ساخت اتصال

مواد انتخاب شده طراحی شده بود برای رسیدن به قسمت عرضی از 27 میلی متر توسط 60 میلی متر.

عناصر اصلی برای تركیب اتصال بود بعد از مقطع عرضی برای فاز بعدی چسباندن.

انواع اتصال درنظر گرفته شده دارای مشخصه هندسی بودند كه عبارتند از (شكل 1):

Tip width             pitch           joint length (L)

پهنای نوك                         شیب                       طول اتصال

نمای اتصال انگشتی  : شكل 1

نام برده ی بالا، اتصال انگشتی طولی انتخاب شده بودند كه اغلب كسانی مورد استفاده قرار داده بودند توسط كارخانه های پرتو های چند لایه ای.

پایه چسبنده رزرسینول (چسب Aerodax 185 + سخت كننده HPR 150 ، جفت محصول توسط CIBA ، مخلوط شدن به نسبت 5 به 1 در وزن) و در مقطع عرضی انگشتی گسترش دادند سپس اتصالات ساخته شده را با هم تحت فشار از دو عنصر به پایان رساندند. استفاده از فشار برای 10 ثانیه و برای هر طول اتصال و فشار ساخت، تحقیقات در جدول 1 نشان داده اند. برای هر متغیر، عناصری در نظر گرفته شده برای مقایسه 10 بند دار و 10 بدون بند. با توجه به این واقعیت كه مربوط به استاندارد اروپایی  prEN 385می‌باشد تعریف نمی كند فشار خاصی را برای طول اتصال مختلف، اما به سادگی كاربرد دامنه های فشار را به ما می دهد و چونكه، استاندارد ایتالیایی  uNI 8992تنها ساخت مورد نیاز اتصال انگشتی در تخته های دیده شده ی ‌coniferous را می دهد، ما ساختیم با استفاده از استاندارد آلمان كه نویسندگان استفاده می كنند از هر موردی در متن مرجع.

همانند رابطه ساخت، فشار برای طول مختلف اتصال انگشتی به تصویب رسید. ما آن طرح را به كار بردیم توسط استاندارد DIN 68140  و تصمیمی نبود برای درخواست فشار بیشتر كه توسط استاندارد  پیشنهاد شود، عنوان ادبیات   (Juvonen R, 1980; Ivansson B.D. & storm H.,1968)) پیشنهادی كرد كه، معمولاً، مونتاژ فشار پایین تر می تواند بهره وری اتصال بهینه ای در هر مورد به ما بدهد.

چسب زدن مطابق با دستور العمل تولید كننده چسب انجام می شد، توجه خاص شده بود به شرایط محیطی، مطمئن شدن از آن متغیر كه بدون دامنه محدود ادامه می داد
[t = (18±2)˚c , rh = (50 ±10)%] و مازادی از چسب فشرده در نمای اتصال كه در حین كاربرد فشار بود.

فشار استفاده : 1 جدول          Joint length                   pressure

                                      فشار                   طول اتصال

بعد از ساخت، عناصر بند دار با هم‌دیگر قرار داده می شوند توسط بدون بند همان نوع، كاربرد فشار در اتاق كنترل محیطی با شرایط استاندارد (t = 20˚c , rh = 65%) تا وقتی كه به تعادل میكروسكوپیك رسیده باشند. متعاقباً عناصر طراحی شده اند برای رسیدن به ابعاد پایانی از نمونه ها (ضخامت 23 میلی متر و عرض mm 50 ) برای آزمایشات مكانیكی و فیزیكی زیر:


استاتیك مقاومت به خمش

A250KN “Instron”  ماشین تست جهانی استفاده شده برای انجام دادن تست های ماشینی، كه روش كاربرد بار (بارگیری) بر اساس پیش نویس استاندارد prEN 385 بود (شكل 2). نمونه ها به پهنا آزمایش شده اند، توسط نمای اتصال انگشتی قابل رویت در عرض. این كار انجام شده به منظور شبیه سازی وضع عادی از لایه نازك بند دار در پرتو لایه ای چسب بود میزان جا به جایی 2میلی متر بر دقیقه از سر بارگیری بود ، حصول اطمینان از انجام این كار، مدت آزمایش تا بار نهایی از (120± 300) ثانیه بود. شكل 3 الگو های شكست مختلف نمونه های متصل شده را نشان می دهد.

شكل 2                    طرح بارگذاری برای آزمایش خمش استاتیك

دانسیته چوب و مقادیر رطوبت چوب

تعیین دانسیته انجام شده بود در نمونه های جامد مشروط با استفاده از كولیس با دقت 05/0 میلی متر در تعادل تحلیلی توسط 1/0 گرم.

تصمیم گرفته شد برای انجام اندازه گیری در تمام نمونه ها و نه در یك قسمت از آن و به منظور نگه داشتن درصد خطا از پارامتر های تخمین زده در داخل محدودیت های مجاز، در انجام این كار، ابعاد نمونه های نشان داده شده توسط ISO3131 به تصویب نرسید، به دلیل این كه آن ها بیش از حد كوچك در نظر گرفته بودند برای گونه ها، مانند سپیدار، با دانسیته خیلی پایین. تعیین مقادیر رطوبت چوب انجام شده بود برای روش بعدی با وزن بعضی از نمونه ها قرار داده می شدند در آون در (2± 130سانتی‌گراد). این نمونه ها قطع می شدند به قسمت‌هایی كه استفاده شدند در تعیین مقاومت به خمش، فوراً بعد از آزمایش انجام شد. مانند تعیین دانسیته، تصمیمی بود برای استفاده نمونه های دارای توده ی بین gr 40  و gr 30 ، همراه اندازه های بلند تر كه آن ها مطرح می شدند توسط  UNI - ISO3131 .

بحث و نتیجه

نتایج، برای 12% مقادیر رطوبت و بیان آن در مگا پاسكال، نشان می‌دهد و در مدتی از استاتیك مقاومت خمشی (fm) داده می‌شود.

نسبت بین مقاومت در طول مختلف اتصال نمونه ها (J) و مقاومت چوب جامد آن ها (S)  و تعریفی از بهره وری اتصال (J/s) كه با درصد بیان می شوند استفاده از این پارامتر بر پایه فرض قابل قبول است كه دانسیته بند دار و چوب جامد از بخش مجاور بر روی همان تخته، مشابه همان یكی باشد.

برای هر متغیر مفهومی در نظر گرفته شده و ضریبی از تغییر (به درصد) گزارش شده در جدول 2.

جدول 2                   ارزش بازده اتصال

ارزش های متغیرهای تحت توجه خیلی نزدیك به هم دیگر به نظر می رسند و نشان می دهند یكنواختی مواد استفاده شده و شرایط تولید اتصال را.

نتایج به دست آمده به نظر می رسد حاكی از وجود، برای هر طول اتصال، از یك فشار مونتاژ مشخص كه مقاومت به خمش بهینه را می دهد.

دیده می شود در شكل 4 سودمندی اتصال دارای بیشترین مقدار برای فشار ساخت مشخص است، بررسی برای همه 3 طول های اتصال، پایین تر از آن طرح توسط استاندارد DIN است.

: شكل 4                  بهره وری اتصال انگشتی به عناون تابع فشار مونتاژ

در حال حاضر توسط نویسندگان دیگر در گونه های چوبی مختلف یافت شده است. (Juvonen R.,1980)

كه ترجیحاً بیش از حد فشار ساخت اعمال نشود. نمودار سودمندی فشار به نظر می رسد نشان می دهد كاهش در كارایی كه فشار كاربردی بیشتر است از مقدار مطلوب آن. فشار بیشترین مقدار استحكام را می دهد برای 5/7 میلی متر اتصال انگشتی كه در حقیقت 8 مگا پاسكال (مقایسه با 12 مگا پاسكال با بیشترین پیشنهاد توسط DIN 68140) برای 15 میلی متر و 20 میلی متر اتصال این ارزش هست 6 مگا پاسكال، در مقایسه با به ترتیب 10 مگا پاسكال و 11 مگا پاسكال، وضع كردن توسط  DIN(ارزش درون یابی) (ارزش درونی).

ما تلاش كردیم برای ایجاد رگرسیون چند متغیره، با توجه به متغیر اصلی، برای بیان نشان دادن تابع وابستگی در میان پارامتر های مختلف در ابتدا به منظور تأیید وزن هر متغیر، یك سری از مقدمات ارتباطی با استفاده از گروه های مختلفی از متغیر ها امتحان شد.

نتایج حاصل از اصل تحقیق t آزمایش مجاز قسمتی از بیشترین واحد قابل توجه متغیر ها قرار گرفته اند در حساب ارتباط نهایی كه به شرح زیر است:

-         استاتیك مقاومت به خمش اتصال fm در مگا پاسكال (وابسته به متغیر)

-         دانسیته  ρدر g/cm3

-         كاهش نسبی بخش عرضی t/p

-         منطقه نسبی اتصال

كه:      t عرض نوك انگشت در mm

          P زاویه اتصال در mm

          L طول اتصال در mm

استاتیك مقاومت به خمش اتصال انتخاب شده بود همانند متغیر غیر وابسته: ارزش ها رتبه بندی شده بودند در كلاس های دانسیته، محاسبه برای هر دسته سنجیدن میانگینی از متغیر ها. نتایج معادله رگرسیون، همراه با تعیین ضریبی از r2=0.707

(ضریب ارتباط 841 = r) به شرح زیر است:

fm = -7.093 + 131.619 ρ – 99.299 t/p +2.225 A

این توافق همراه با كشفی از نویسندگان (pavalov v.p.1964; Selbo M.L, 1963 , Richards D.B. 1963) كه تایید كردند به نزدیكی وابستگی از استحكام اتصال در مشخصه هندسی، بیان می كند در شرایطی از نسبت t/p و از نسبت منطقه اتصال A همراه با بهبود در كارایی ماشین از اتصال همانند نتایجی از كاهش  t/p و افزایش از A.

اهمیت بالای آماری از دانسیته، فكر عاقلانه ای بود برای هر طول اتصال، برای مرتبط كردن این دانسیته به استاتیك مقاومت به خمش به خطوط رگرسیون در نتیجه تعیین كردند همه آن هایی را كه به خوبی ضریب را از تعیین نشان داد. این خطوط رگرسیون با هم توسط محاسبه در اساسی از تعیین ارزش های استحكام چوب جامد در كنترل تمام نمونه ها، رسم شده بود در نموداری از شكل 5، كه در آن همچنین معادله و متناظر با ارزش  rداده شده بود.

از این گراف تفاوت رفتار مكانیكی از انواع مختلف اتصال در نظر گرفته شد. ارزش استاتیك مقاومت خمشی در هر مورد هست، برای همه اتصال ها، كم تر از آن نمونه های چوب جامد به دست آمده.

تفاوت عملكرد مكانیكی از انواع سه اتصال انگشتی توضیح داده شده بود توسط ویژگی های هندسی مختلف. همان طور كه میتوان دید در جدول(3)، 5/7میلی متر اتصال انگشتی،بهترین كارایی را به ما می دهد، نشان می دهد ارزش پایینی از t/p (08/0). با توجه به 15 میلی متر و20 میلی متر اتصال انگشتی،كه نشان می دهد ارزش یكسان برای این پارامتر،بهترین كارایی از15 میلی متر اتصال است نسبت داده می شود برای نسبت بالای منطقه خودشان (A).

شكل 5:                   استاتیك مقاومت خمش به عنوان یك تابع دانسیته: چوب جامد و اتصال چوب

جدول 3:        خصوصیات هندسی از اتصال

برای اتمام تحقیقات تأثیر مدت كاربرد فشار در طی تشكیل اتصال انگشتی در كارایی مكانیكی تـأیید شد اما در محدوده ی تعدادی از نمونه ها.

از مواد مشابه از نمونه‌ی استفاده شده در آزمایش ها قبلی، 10 نمونه از انواع هر اتصال تشكیل شده بودند با استفاده از بهترین كارایی كه فشار ساخت به آن داده بود، اما وقفه در كاربرد سریع ارزش فشار مشخص رسید.

در شكل 6 خطوط رگرسیون مرتبط استاتیك مقاومت به خمش توسط دانسیته، برای دو مدت از كاربرد فشار به تصویب رسید (0 ثانیه و 10 ثانیه)، رسم شدند.

یك مدت خیلی كوتاهی از كاربرد به نظر می رسد كه كافی باشد برای گارانتی كارایی بهینه مكانیكی.

پیش نویس استاندارد  prEN385و نیز DIN 68140  در حقیقت نشان می دهد كاربردی از فشار برای حداقل 2 ثانیه.

بحث و نتایج

از تحلیل تمام مجموعه اطلاعات دنبال شده می توان نتیجه گرفت:

·   برای هر طول اتصال انگشتی بررسی فشار بهینه ساخت مشخص شد؛ این فشاری است پایین تر كه نسبت به طراحی از استاندارد آلمان  DIN 68140حدود یك سوم. در واقع، به نظر می رسد كه فشار بالاتر نتیجه نزدیك تری به عملكرد مكانیكی دارد.

·   خصوصیات هندسی از اتصال تأثیر فوق  العاده ای در كارایی مكانیكی دارد به ویژه ارتباط نسبی منطقه ای از سطح چسب و نسبت بین عرض نوك و شیب اتصال انگشتی.

·        تأثیر دانسیته در كارایی اتصال نمونه ها به نظر می رسد خیلی به هم شبیه باشند كه نشان داده شده در چوب جامد.

·   یك مدت خیلی كوتاه از كاربرد فشار در مرحله ساخت اتصال به نظر می رسد گارانتی می كند كارایی بهینه مكانیكی را

شكل 6 : استاتیك مقاومت خمشی بعنوان تابعی از دانسیته برای دو مدت‌زمان ساخت فشار به تصویب رسید.


فرهاد آروین فر

پایان

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 23 آذر 1390
ابراهیم عبدالوهاب
جمعه 16 آذر 1397 03:26 ق.ظ

You actually revealed that very well.
discount cialis generic cialis levitra cialis arginine interactio buy cialis uk no prescription generic cialis 20mg tablets cialis y deporte generic cialis 20mg uk generic cialis cialis without a doctor's prescription achat cialis en itali
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:03 ق.ظ

Terrific stuff. With thanks.
cialis 10 doctissimo rx cialis para comprar cialis en 24 hora generic cialis with dapoxetine cialis pills legalidad de comprar cialis buying cialis on internet cialis soft tabs for sale tadalafil generic cialis flussig
سه شنبه 13 آذر 1397 03:02 ق.ظ

Lovely stuff. Thanks a lot!
india cialis 100mg cost buy original cialis we recommend cialis best buy buy brand cialis cheap tadalafil side effects of cialis click now buy cialis brand calis no prescription cialis cheap safe dosage for cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:58 ب.ظ

Very good facts. Regards.
chinese cialis 50 mg bulk cialis cialis super kamagra generic cialis pill online prezzo cialis a buon mercato il cialis quanto costa buy cialis online nz cialis mit grapefruitsaft enter site natural cialis fast cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 02:30 ق.ظ

Fantastic posts. With thanks!
viagra vs cialis vs levitra acheter cialis kamagra cialis diario compra cialis 5 effetti collaterali generic cialis levitra cialis cipla best buy cialis for sale in europa cialis for daily use pastillas cialis y alcoho cialis name brand cheap
شنبه 10 آذر 1397 02:07 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis tablets for sale cialis prezzo al pubblico cialis baratos compran uk generic cialis pill online wow cialis 20 online prescriptions cialis viagra or cialis cialis super kamagra cialis generika wow cialis tadalafil 100mg
جمعه 9 آذر 1397 02:44 ب.ظ

Appreciate it. A lot of stuff!

how does cialis work cialis 30 day trial coupon cialis official site rezeptfrei cialis apotheke overnight cialis tadalafil usa cialis online safe site to buy cialis online cialis sicuro in linea generic cialis levitra cialis 5mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:33 ق.ظ

Very good write ups, Thanks.
buying cialis in colombia cialis 05 acquistare cialis internet cialis flussig cialis prices cialis canada cialis super kamagra prezzo cialis a buon mercato overnight cialis tadalafil fast cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:04 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
generic for cialis only now cialis for sale in us buy cialis online legal cialis ahumada buying cialis in colombia viagra or cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis therapie cialis kaufen wo cialis baratos compran uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:02 ق.ظ

Amazing plenty of amazing data!
cialis 5 effetti collaterali trusted tabled cialis softabs acheter du cialis a geneve cialis generic availability tarif cialis france generic cialis 20mg uk comprar cialis 10 espa241a we choice free trial of cialis click here to buy cialis cialis price thailand
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:10 ب.ظ

You made your point.
levitra generic levitra vardenafil 20mg buy levitra generic buy levitra 20 mg buy generic levitra generic levitra levitra 10 mg prezzo generic levitra vardenafil 20mg
شنبه 7 مهر 1397 05:17 ق.ظ

Wonderful postings, Cheers!
cialis patent expiration acheter cialis meilleur pri cialis 05 cialis 30 day sample chinese cialis 50 mg cialis pills cialis prezzo in linea basso rezeptfrei cialis apotheke preis cialis 20mg schweiz cialis generico lilly
شنبه 31 شهریور 1397 08:02 ب.ظ

Thanks. Loads of data!

pharmacy online pharmacy canada canada drugs candida viagra drugstore online india northwestpharmacy canadian online pharmacies legitimate canadian medications by mail canadian medications canadian pharmaceuticals companies
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:18 ب.ظ

Thanks, Numerous advice!

cialis 5 mg buy cialis 20 mg cut in half cialis generic availability cialis 20mg prezzo cialis a buon mercato can i take cialis and ecstasy cialis tadalafil cialis free trial cialis italia gratis india cialis 100mg cost
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:17 ب.ظ

Appreciate it! An abundance of content.

cialis generico lilly the best choice cialis woman click now buy cialis brand il cialis quanto costa cialis generico online we recommend cheapest cialis buy online cialis 5mg cialis venta a domicilio cialis 50 mg soft tab cialis generico milano
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:17 ب.ظ

Many thanks! Good stuff.
canadianpharmacy canadian online pharmacies reviews cialis from canada canadian pharmacy meds canadian medications list canada rx canadian online pharmacies legal buy viagra now buy viagra online usa candida viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:02 ق.ظ

Awesome data, Thanks a lot!
buy cheap viagra no prescription is it illegal to buy viagra online buy female viagra buy generic viagra uk buy viagra overnight delivery how buy viagra purchase viagra online generic viagra online usa buy viagra walgreens buying viagra online uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:13 ب.ظ

Whoa many of helpful material!
acquistare cialis internet pastillas cialis y alcoho cialis qualitat cialis tablets weblink price cialis click here cialis daily uk cialis 30 day sample cialis generisches kanada cialis 5 mg generic cialis pro
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:18 ق.ظ

Cheers, Lots of posts.

cialis 100 mg 30 tablet rx cialis para comprar cialis ahumada we choice free trial of cialis costo in farmacia cialis cialis pills price each buy online cialis 5mg prescription doctor cialis generic cialis soft gels cialis 5 mg funziona
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:24 ب.ظ

Awesome advice. With thanks!
cialis online nederland generic cialis review uk cialis online napol cialis farmacias guadalajara cialis para que sirve prix de cialis chinese cialis 50 mg tesco price cialis what is cialis generic cialis pill online
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:18 ق.ظ

You've made the point!
viagra online purchase safest place to buy viagra online buy viagra uk no prescription buy viagra usa buy viagra forum order viagra online natural viagra ordering viagra online how to buy real viagra online buy viagra cheapest
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:53 ب.ظ

You suggested this very well.
cialis online prezzo cialis a buon mercato order generic cialis online chinese cialis 50 mg price cialis best buying brand cialis online cialis name brand cheap acheter cialis meilleur pri tesco price cialis 200 cialis coupon
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:09 ق.ظ

Kudos, A lot of facts!

buy viagra cheap online viagra tablets online can i buy viagra where to buy sildenafil uk how to get viagra free buy cheap viagra online without prescription viagra uk online online viagra prescription buy viagra usa online usa online pharmacy
شنبه 18 فروردین 1397 12:46 ق.ظ

You actually stated it superbly.
cialis tadalafil online 200 cialis coupon cialis efficacit cialis 5 mg scheda tecnica cialis side effects cialis 10 doctissimo what is cialis chinese cialis 50 mg cialis en mexico precio price cialis best
دوشنبه 28 اسفند 1396 04:41 ق.ظ

Very good content. Kudos!
female cialis no prescription effetti del cialis no prescription cialis cheap cialis 5mg billiger cialis arginine interactio cialis without a doctor's prescription enter site 20 mg cialis cost what is cialis 5 mg cialis coupon printable callus
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:58 ق.ظ
Excellent website. A lot of useful information here. I'm sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious.
And of course, thank you on your effort!
دوشنبه 9 مرداد 1396 06:29 ب.ظ
I'm not sure where you're getting your info, however good topic.
I must spend a while learning more or figuring out more.
Thanks for wonderful info I used to be looking for this information for my mission.
جمعه 2 تیر 1396 06:47 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا نه نشستن بسیار خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف
شما در واقع موفق به من مؤمن اما
تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن است را خوب
به پر همه کسانی شکاف. در صورتی که شما که می توانید انجام من را قطعا تا پایان مجذوب.
شنبه 26 فروردین 1396 11:48 ب.ظ
I am actually thankful to the owner of this web site who has shared this great piece of writing at at this time.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:12 ق.ظ
I am sure this piece of writing has touched all the internet people,
its really really pleasant post on building up new web site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30